Kendini tanımak mutluluktur.

Ne güzel söylemiş Mevlana:

Image for post
Image for post

Koçlar olarak kişisel alana çalışabiliyor ve Mevlana’nın da bahsettiği gibi, insanların öz benliklerine -gerçekte oldukları kişiye- doğru yola çıkmalarına eşlik ediyoruz.⁠

Güçlü ve doğru sorular sorarak, yargısızca dinleyerek, kişiye kendini yansıtıyor ve böylece farkındalık kazanmalarını ve kendilerine adım atmalarını sağlıyoruz. ⁠Koçluk süreci bittikten sonra danışanlar, bu yolculuğu farkındalıkla devam ettirebilme yetisine sahip olarak hayatlarına devam edebilirler.⁠

Kişinin öz benliğine yol alması neden çok önemli? Çünkü kişinin kendini gerçekleştirmesi Platon’un, Sokrates’in, Pisagor’un ve Yunus Emre’nin… de dediği gibi “kendini bilme” ile başlar. ⁠

Koçlar olarak kişisel alana çalışabiliyor ve Mevlana’nın da bahsettiği gibi, insanların öz benliklerine -gerçekte oldukları kişiye- doğru yola çıkmalarına eşlik ediyoruz.⁠

Güçlü ve doğru sorular sorarak, yargısızca dinleyerek, kişiye kendini yansıtıyor ve böylece farkındalık kazanmalarını ve kendilerine adım atmalarını sağlıyoruz. ⁠Koçluk süreci bittikten sonra danışanlar, bu yolculuğu farkındalıkla devam ettirebilme yetisine sahip olarak hayatlarına devam edebilirler.⁠

Kişinin öz benliğine yol alması neden çok önemli? Çünkü kişinin kendini gerçekleştirmesi Platon’un, Sokrates’in, Pisagor’un ve Yunus Emre’nin… de dediği gibi “kendini bilme” ile başlar. ⁠

Image for post
Image for post

Kişinin kendini gerçekleştirmesi, insanın özünde var olan potansiyelini açığa çıkarması ve bu potansiyelini en mükemmel şekilde kullanabilmesidir (Maslow, 1969)… kendinin en iyi versiyonudur.⁠

Farkındalıklar, dönüşümü başlatır.⁠⁠

Farkındalıklar koçunuzla belirlediğiniz eylemlerle; öz şefkat, özgüven, öz sevgi, öz takdir, öz yeterlik… gibi varlığınızın temel taşlarını güçlendirerek, “Daha iyi bir iş/ilişki/kariyer/yaşam… istiyorum.” dediğiniz herhangi bir konuda amaçladığınız hedefe ulaşmanızı sağlar.⁠⁠

Kendini bilen hak ettiği yerdedir, hakikatindedir.⁠⁠

Kendini bilen, yaşam amacına yol alır. ⁠⁠

Sevgiler,⁠

⁠Hande

Professional Coach | Founder of Finecoaching | Koçlar Paylaşıyor Yayın | Yaşam Simyacısı https://www.thefinecoaching.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store