“Bir gün mağarasında uyurken rüyasında kendi bedeninin uyuduğunu gördü. Yeni ay gecesinde mağarasından çıktı. Gökyüzü berraktı. Milyonlarca yıldızı görebiliyordu. O anda içinde bir şeyler oldu.⁠ ⁠

Hayatının bir anda büyük bir dönüşüme uğradığını hissediyordu. Ellerine baktı, bedenini hissetti ve kendi sesini duydu. ⁠

“Ben ışıktan oluştum, ben yıldızlardan oluştum.”⁠ ⁠ Başını kaldırarak tekrar gökyüzüne baktı. ⁠ ⁠

Yıldızların ışığını yaratanın yıldızlar olmadığını fark etti. Işık yıldızları yaratıyordu.

⁠Yıldızlardan oluştuğu halde bu yıldızlar olmadığını da fark etti. “Ben yıldızlar arasında olanım” dedi.

…⁠

Bu derin farkındalık hayatını değiştirdi. Artık gerçekten kim olduğunu biliyordu…” Don Miguel Ruiz, Dört Anlaşma⁠ ⁠

Image for post
Image for post

Farkındalıklar özünüzde kim olduğunuzu bulmanızı sağlayarak hayatınızı değiştirir. Çünkü gerçekte olduğunuz kişiye dikkatle bakarsanız, kendinize ‘mindful/bilinçli farkındalıklı’ olursunuz ve… ⁠ ⁠

kendinizi hırpalamadan, yormadan kendinizle geçinmeyi seçebilirsiniz…⁠ ⁠

biricik benliğinizi keşfedebilirsiniz…

Sizi siz yapan nedir?..

Gerçekte neleri seversiniz, istersiniz?..⁠

Bazen daha iyisini, azını, fazlasını… yapmak/yaşamak/olmak istiyorsanız…⁠ ⁠

biricik benliğinizi keşfe çıkın.

Bir koç, size güçlü sorular sorarak farkındalık kazanmanızı kolaylaştırır.⁠ ⁠

Belki yıldızları, belki Güneş’i… her haliyle sizin koymadığınız kurallardan, geçmişten ya da gelecekten, öğrenilmiş tüm yargılardan ve limitlerden arındırılmış hazinenizi, eşsiz sizi, bulabilirsiniz.⁠ ⁠

Professional Coach | Founder of Finecoaching | Koçlar Paylaşıyor Yayın | Yaşam Simyacısı https://www.thefinecoaching.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store