Farkında Sözlük: Kelimelere farklı bir anlam yüklüyoruz.

Merhabalar! Size yeni, farkındalığı yüksek sözlüğümüzden bahsetmek istiyorum. Farkında Sözlük! 🌟 📒

Kelimelerin ardında yatan anlamlara, neleri şekillendirebileceğine, hayatımızla ilişkisine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için sevgili @baharmoraligilguven ile #farkındasözlük ü hazırladık.✍️

Saygı, sevgi dolu ve daha farkındalıklı bir dünya için @farkindasozluk şimsilik sadece instagram’da, yakında tüm platformlarda sizlerle. 🕊️

Dileriz #farkindasozluk güneş gibi aydınlatır. 🌞

Takip ederek, paylaşarak, kelime önererek destek olabilirsiniz. Birlikte çok daha iyiyiz. :)

Sevgilerimle🧡

Hande

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store